به نام یزدان

درزمان های باستان(کلمه ی خدا،خداوند)وجودنداشته وبه جای کلمه ی خدامی گفتند.

یزدان.واین کلمه بسیاررایج بوده است..

در زبان فارسی =====> به نام یزدان

در خواندن پهلوی =====> به جای (به)می گفتند پَت

 پَت به معنای پدیدار . پدیده می باشد.

و نام همان نام خوانده می شده.که بدین صورت خوانده می شود:

پَت  نام ِ   یزدان

به این جمله دقت کنید: 

درزبان فارسی=====>کوهِ بلندودشت فَراخ

شیوه خواندن پهلوی===>

            کُوفی   بُورز اُو  دَشتی  فراخو 

هم:حرف((د))که زیرکلمه(( ت ))آمده،گاهی اوقات صدای(( ِ)) وگاهی اوقات صدای((ی))می دهد.بستگی به جمله دارد.

 (نوشتن حروف روی خط)                                      

نکته:مابقیه حروف که شبیه به اینهامی باشدنیزمانندحروف مشابه نوشته میشود.

 واژه جدید: اولین دستگاه چاپ فارسی در جهان در کشور ترکیه تاسیس شد.

اسم شهر کوفه از زبان پهلوی گرفته شده است.

کوف، کوفه= کُپه ، به معنای کوه کوچک می باشد.

چاچ : نام شهری در زمان ایران باستان که کمان های خوب می ساختند. و در زبان عربی که حروف چ نداشتند به این شهر شاش میگفتند که بعدها به تاشکند معروف شد..

ژاژ: گیاهی است که شتر می جود و دور می اندازد. مانند آدامس.

شطر: شهرها

بغ: (بگداد) به معنای بزرگ . و از جمله اسمهای یزدان به شمار میرفته است و شهر بغداد از زبان پهلوی گرفته شده . به معنای خداداد یا بزرگ داد... 

 

منبع : طبيعت و کوه فدک |(خواندن زبان پهلوی)
برچسب ها : پهلوی ,زبان ,معنای ,یزدان ,حروف ,فارسی ,زبان پهلوی ,پهلوی گرفته ,اوقات صدای ,خواندن پهلوی ,زبان پهلوی گرفته